Zapraszamy do zapoznania się z organizowanymi przez nas projektami. W tym dziale prezentujemy projekty zarówno te, które są planowane jak i te które już się odbyły.

projekt

Ogrodnicy Integrują Lokalną Społeczność

Projekt realizowany w ramach priorytetu
VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatywa Europa
we współpracy z Tanowskim Stowarzyszeniem Sokoli Las.

Projekt był realizowany w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2010 roku.

W projekcie udział wzięło 15 osób z terenu sołectwa Tanowo, które nabyły nowe umiejętności z zakresu ogrodnictwa.

W ramach projektu przeprowadzono warsztaty integrujące lokalną społeczność, uświadamiające zasady równości szans kobiet i mężczyzn, oraz możliwość podjęcia pracy w zawodzie ogrodnik terenów zielonych zarówno przez kobiety jak i przez mężczyzn.

W ramach zajęć zawodowych (ogrodniczych) przeprowadzono zajęcia na terenie rekreacyjnym należącym do sołectwa, który mieszkańcy wykorzystują na wspólne spotkania w celach aktywnej integracji społecznej, dzięki czemu praca 15 uczestników projektu została wykorzystana dla dobra całej społeczności. Obsadzono drzewkami ozdobnymi boisko Orlik 2012 oraz boisko do piłki nożnej drużyny Tanowia z Tanowa.

Współpraca:

Stowarzyszenie współpracuje z innymi instytucjami, stowarzyszeniami czy fundacjami:

  • Gminą Police
  • Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym
  • Polską Fundacją Przedsiębiorczości
  • Tanowskim Stowarzyszeniem Sokoli Las
  • Sołectwem Tanowo

Materiały promocyjne

Galeria

Newsletter

Chcesz być informowany o szkoleniach i nowych projektach?