Zapraszamy do zapoznania się z organizowanymi przez nas projektami. W tym dziale prezentujemy projekty zarówno te, które są planowane jak i te które już się odbyły.

projekt

Tanowska Akademia Ogrodnictwa

Projekt realizowany jest w ramach priorytetu
VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.


Realizowany jest przez Stowarzyszenie Inicjatywa Europa we współpracy z Tanowskim Stowarzyszeniem Sokoli Las w okresie od 1 marca do 31 maja 2011 roku.

W projekcie udział weźmie 15 osób z terenu sołectwa Tanowo, które nabędą nowe umiejętności z zakresu ogrodnictwa, w tym:

  • projektowania ogrodów,
  • aranżacji nasadzeń,
  • doboru i kompozycji roślin wieloletnich i jednorocznych,
  • uprawy roślin ozdobnych,
  • systemów nawadniania.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną warsztaty integrujące lokalną społeczność, uświadamiające zasady równości szans kobiet i mężczyzn, oraz możliwość podjęcia pracy w zawodzie ogrodnik terenów zielonych zarówno przez kobiety jak i przez mężczyzn.

Zajęcia praktyczne
- ogrodnicze, przeprowadzone zostaną na terenach rekreacyjnych należących do sołectwa, zwłaszcza wokół boiska Orlik 2012, boiska piłkarskiego Klubu SportowegoTanowia, placu zabaw dla dzieci,  które mieszkańcy wykorzystują na wspólne spotkania w celach aktywnej integracji społecznej. Dzięki warsztatom ogrodniczym,  praca uczestników projektu, zostanie wykorzystana dla dobra całej społeczności.

Współpraca:

Stowarzyszenie współpracuje z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Policach, do którego należy teren rekreacyjny.

Wszystkich chętnych zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie prosimy o kontakt z Biurem Projektu
Al. Wojska Polskiego 150/1
71-324 Szczecin
tel. 918828811

Pliki do pobrania:

Materiały promocyjne

Galeria

Newsletter

Chcesz być informowany o szkoleniach i nowych projektach?