Zapraszamy do zapoznania się z organizowanymi przez nas projektami. W tym dziale prezentujemy projekty zarówno te, które są planowane jak i te które już się odbyły.

projekt

Złota Rączka

Projekt prowadzony jest w ramach Priorytetu
VII. Promocja integracji spolecznej,
Dzialanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Stowarzyszenie Inicjatywa Europa od 1 września 2010 realizuje projekt Tanowska Akademia Umiejetnosci "Zlota Raczka".

Okres realizacji projektu 01.09.2010 - 30.11.2010.

Projekt skierowany jest do mieszkancow solectwa Tanowo.

Projekt przewiduje realizację warsztatów integrujących dla mieszkańców sołectwa oraz przeprowadzenie szkolenia „Złota rączka" podczas których zajęcia praktyczne (naprawy stolarskie, hydrauliczne, malarskie, remontowe itp.) odbywać się będą na terenie i w obiektach sołectwa (boisko Orlik 2012, remiza i in.) dzięki czemu, praca włożona przez uczestniczki/uczestników projektu przyczyni się do integracji społeczności lokalnej.

Na zakończenie projektu przewidziany zostal wspólny wyjazd studyjny do innego sołectwa.


Materiały promocyjne


Newsletter

Chcesz być informowany o szkoleniach i nowych projektach?